January 8, 2019

#13 Egija Gailuma: “Mēģinām veicināt līdzjūtību.”

Juglas dzīvnieku aizsardzības grupas brīvprātīgā Egija Gailuma par to, kā palīdzēt dzīvniekiem, kas nonākuši patversmē.

More episodes

Load more