November 20, 2018

#8 Katrīna Krīgere: “Lai dzīve būtu dzīvošanas vērta”

Katrīna Krīgere no biedrības "Dzīvnieku brīvība" par to, kā Latvijā mazināt vardarbību pret dzīvniekiem

More episodes

Load more